وبلاگ گروه ادبيات اليگودرز
کارگاه شعر و نکات درسی متوسطه 
قالب وبلاگ

  معنی شعر دانش دبیری و شاعری   

1-  روزگار و فلک را سرزنش نکن و این خیره سری و غرور را از سرت بیرون کن. ( مغرور نباش)

2-  روزگار را گناه کار ندان  شایسته نیست انسان دانا عوامل غیر مقصر را سرزنش کند.(حوادث و بلاها را به فلک نسبت نده)

3-  تا زمانی که جهان ظلم ستم کردن به تو را انتخاب می کند،  تو هم صبرکردن را پیشه ی خود کن.

4-  هم در این دنیااعمال خود را محاسبه کن و خود را از بار(گناه و امانت) سبک ساز  این قضاوت را به قیامت واگذار نکن .

5-  وقتی خودت سرنوشتت را خراب می کنی از روزگار انتظار خوشبختی نداشته باش.

6-  اگر تو از آموختن سر پیچی کنی هیچ وقت به مقام و منزلت بالا نخواهی رسید.

7-  چوب درختان بی ثمر را می سوزانند زیرا برای بی ثمری همین کار شایسته است .

8-  با فرا گرفتن علم و دانش مقام تو را از آسمان فراتر می رود و آسمان را  به فرمان خود درخواهی آورد .

9-  مواظب باش بی جهت نویسندگی و شاعری را دانش به حساب نیاوری.

10-  بله نویسندگی و شاعری هر دو نوعی سخن است اما هیچ شباهتی به  سخنان وحی پیامبر  ندارد .

11- اگر تو حرفه ی شاعری را انتخاب کردی، کسی دیگر هم نوازندگی و خوانندگی را پیشه خود قرار می دهد.

12-   در جایی که مطربان و نوازنندگان می نشینند تو سرپا هستی ( ارزش مطربان از تو بیش تر است) پس باید زبان گستاخت را کوتاه کنی .

13-   تا کی می خواهی چهره ی همچون ماه و گیسوان خوش بو را به لاله و شمشاد تشبیه کنی و آنها را توصیف کنی ؟

14-   با وجود زهد و پرهیزکاری عمار و ابوذر آیا شایسته است که عنصری محمود غزنوی را ستایش کند؟

15-   من کسی هستم که مروارید پر از ارزش سخن فارسی را درپای صاحبان قدرت ( خوکان ) نثار نمی کنم .

 

درس دوازدهم                             معنی شعر پیدا و پنهان

 

1-  خوش به حال دردی که درمانش تو باشی و خوش به حال آن راهی که به وصال تو برسد.

2- خوش به حال آن چشمی که چهره ی زیبای تو را ببیند و خوش به حال آن سرزمین که پادشاهش تو باشی .

3- خوش به حال آن دلی که  تو نگهدار آن دل باشی و خوش به حال جان و روحی که تو معشوقش هستی.

4-  شادی و شادابی و کامرانی روزگارخوش را آن کسی دارد که(ایهام) 1- تو او را دوست داشته باشی 2- خواسته ی دل او، تو باشی.

5 - خوش به حال آن دل امید واری که به امید لطف و محبت تو دل بسته است .

6-  در آن خانه ای که تو مهمان آن هستی همیشه شادی و خواهد بود.

7-  گل و گلزار برای کسی خوشایند خواهد بود که تو باغ گلستان او باشی .

8-  آن کسی که تو نگهبان و نگهدارش هستی دیگر ترسی از هیچ کس ندارد.

9-  عراقی همیشه خواهان درداست فقط به این امید که تو درمان آن درد باشی .

 

درس دوازدهم                       معنی شعر الفت موج

 

1-  نه تنها معشوق از من می گریزد بلکه خار بیابان نیز از من دوری بر می گزیند.

2-  رابطه ی معشوق با من مانند دوستی موج با ساحل است لحظه ای در کنار ساحل و لحظه ای دور از ساحل است

3-  اگر من همچون مورچه ای نا توان و ضعیف هستم اما این قدرت و  توانایی را دارم که اگر سرزمین سلیمان  مال من بود آن را ببخشم .

4-  با هر شیوه ای چه با سخن گفتن چه با سکوت چه با لبخند چه با یک نگاه به راحتی می توان دل مرا بدست آورد

5-  من مانند قمری ریخته بالی هستم به چه کسی پناه ببرم ؟ای معشوق من تا کی می خواهی از من روی برگردانی؟

6-  ای کلیم این همه بیهوده اشک نریز گرد و غبار غم را حتّی به طوفان اشک هم  نمی توانی از دل من پاک کنی.

 درس سیزدهم                                 معنی شعر از درد سخن گفتن

 1-  برگرد زیرا که چهره ی من از دوری تو مثل برگ پاییز زرد شده است !

2-  هر وقت تو را یاد می کنم آه سردی می کشم !

3-  من به خاطر نیاز درونی خود روی آوردم!

4-  و اگر تو را به زحمت افکند ه ام به خاطر درد عشق است !

5-  تنها کسی که راه عشق را می پیماید اشک سرخ من است !

6-  در میدان اندیشه ی فکر من فریادها نبردهای خونی وجود دارد !

7-  تنها کسی به من وفادار مانده است درد است و فقط درد می داند که من چه کسی هستم !

8-  بدترین درد دردی است که انسان با کسی دردی ندارد که اصلاً دردی نکشیده است !

9-  به جهت دوری از تو خون در دل من موج می زند و چهره ی من زرد شده است( از دوری تو غمگینم ناتوان شدم !)

10-                     نشانه های رهگذران عاشق را می توان در صحرا ( گلها و لاله ها ) دید !

11-                     یا غنچه ی گل سرخ از خاک بیرون زده است  نشانه ی خون شهید است !

 

درس سیزدهم                            هم معنی شعر راز رشید

1-ای عباس نام تو نیز مانند ماه آسمان مشهور است ( لقب بنی هاشم )

2-عهد پیمان تو با امام حسین مانند آیه های جهاد قرآن که جز (محکمات است ) محکم استوار است .

3-تو انسان شجاعی هستی که فرات می خواست به تو برسد اما تو آب را پس زدی و لحظاتی بعد با قطعه قطعه شدن، حقیقت وجودی و راز دلت آشکار شد .

4-باد بوی شهادت را به خیمه ها برد .

5-انتظار کودکان تشنه ی آب برای نوشیدن آب ،بیشتر شد .

6-وبا شهادت تو گویی امام حسین دیگر توان و رمقی ندارد  ( از خبر شهادت تو کمرش شکست ) .

 

درس چهاردهم                       معنی شعر  گلهای چیده

 

1-  بوی گلها (شهدا را حس می کنم) و از چشمم اشک خون می بارد

2-  گل در برابر رنگ چهره ی زیبایی رخ  شهدا  رنگ باخته است و ارزشی ندارد

3-   با خاطر غم اندوه از دست دادن شهدا لاله سرخ از خاک می روید

4-  و از آهوان رمیده ( انقلابیون) فریادهای اعتراض آمیز آتشینی به گوش می رسد

5-  امواج این اقیانوس انقلاب طوفان آفرین است اگر چه در ظاهر آرام به نظر می رسد

6-  به دنبال هر شکست پیروزی است  همان طور که بعد از پایان شب سپیده سرخ فرا می رسد

7-  ای قدسی بیت زیبایی از یک استاد برگزیده به ذهنم می رسد

8-  گل از عالم عدم و نیستی با حالت عاشقی می آیند چون بویی از عشق حس کرده است .

 

 درس چهاردهم                        درس پانزده                         معنی شعر کرامت آبی

 1-  دلم از شیشه های خانه شما که در زمان جنگ بر اثر بمباران دشمن شکسته شده است غمگین تر و شکسته تر امیدوارم کسی کهع چنین بلایی بر سر مان آورده نابود شود .

2-  با این همه صبر و شکیبایی چقدر خشم و کینه از دشمن در دل دارید و حضورشما در میدان مبارزه همانند پر خورد صخره با امواج دریاست صبر شما همانند بردباری صخره و خشم شما همانند امواج کوبنده ی دریاست .

3-  شما با عمل رفتار خود مفهوم تازه ای به مقاومت و پایداری داده اید و دیگر نمی توان گفت که شامل مثل وماوند مقام هستند باید گفت کوه دماوند استواری را از شما آموخته است

4-  بیاید از تمام دشتهای جوان جوامع بشری بپرسیم آیا قله ای می شناسید که همانند مردم ایران سر بلند و استوار باشد چون کوه دردشت قرا دارد بنابراین سوال مصراع دوم را باید از دشت پرسید

5-  شما مردم ایران به لطف و رحمت الهی چشم دوخته اید حال کدام پنجره کدام چشم است که همانند چشمان شما این گونه به سوی خداوند باز باشد

6-  در میدان جنگ در نهایت شجاعت و دلیری آماده فرا شدن هستید ، آ ری وقتی که حماسه به عشق و عاشقی ختم شود زیبا می شود

7-  شما مظهران انسان هایی هستند که در حین نیازمندی و فقر غرور سر بلندی خود را حفظ می کنند مقاومت در مقابل سختی ها و خشم در مقابل دشمن را می توان در چشم های شما دید

8-  اگر چه دشمن سرزمین ما را ویران کرده ولی پیروزی واقعی از آن مبارزان مردم آزاده ی ایران است .

9-  من در غزلم تخلصی جز نام شما مردم ایران بر نمی گزینم و به بر کت و مبارکی نام شما بیان من این گونه گویاست .

 

 درس پانزده                    معنی شعر    سجاده ی سبز

 1-با شکوفا شدن گل گویی هر برگ گل دفتری از اسرار خداوند را می گستاید و صحرا با رویش سبزه ها و گل ها گویی زبان به پند و نصیحت باز کرده است .

2-صحرا و گل ها و چمن زارها مانند آینه ای هستند که حقایق و اسرار الهی را آشکار بیان می کند .

3-

4-  فصلی که بعد از ماه اسفند می آید ( بهار) بیان شاعرانه ای از اثبات معاد روز قیامت است .

5-  این چشمه پاک که از دل کوه دماوند بیرون می آید نشانه خوبی از پاکی دماوند است .

6-  نشانه سجده پاک بنفشه سبزه هایی هستند که بر روی کوه الوند گسترده شده است .

7-  ای غنچه که لب را به خنده گشوده و شکوفا شده به جهت شیرینی اوست که در او نهفته است .

8-  شادی و شکوفایی و عطرگل نشانه آن است که سیر و سلوک گل پاک و بی الایش بوده است .

 


موضوعات مرتبط: معنی برخی درس های سوم
[ جمعه ۸ بهمن۱۳۸۹ ] [ ] [ گروه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

ورود شما را به وبلاگ
آسمان ادب خوش آمد مي گوييم.

توجه :آثار همکاران در این وبلاگ است:
http://asemanadab.blogsky.com/
گوگل
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
سخنان بزرگان
اوقات شرعي